Публікація

Кустинський ліцей: в майбутнє з сучасною освітою

10:37, 11 Липня

зображення публікації

Освіта є однією із галузей, що активно розвиваються в сучасному світі. І саме від можливостей та бажання розвиватися залежить успішність шкіл в освітньому процесі. Зокрема, пандемія випробувала систему освіти на адаптивність до змін. 

Педагогічний колектив Кустинського ліцею демонструє розуміння сучасних тенденцій в освіті і не лише відповідає державним зразкам та впроваджує їх але і слідує сучасним трендам. 

Так для того, щоб проводити системну роботу на основі якої можна робити висновки про якість заклад має пріоритетні напрямки котрим має приділяти посилену увагу під час навчального року. У 2020-2021 усі напрямки можна розділити умовно на дві великі групи які відповідають за високі стандарти освіти та за її інноваційність. 

Таким чином, до першої групи відносяться такі питання як: 

  • Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей шкільного віку мікрорайону Кустинського ліцею;
  • Забезпечити у 2020-2021 н.р. перехід до роботи за новим державним освітнім стандартом учнів третього класу;
  • Продовжити створення комфортного та безпечного освітнього середовища;
  • Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів ліцею;
  • Підвищувати якість освітньої діяльності;

До другої групи:

  • Організувати (за потребою) індивідуальне/інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами;
  • Реалізовувати принцип педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на потреби учня);

  • Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності. Випускник школи повинен критично та системно мислити, проявляти ініціативу і творчість, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми;
  • Створювати умови для формування в учнів громадянської відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу. Розуміє важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади;

Окремо зазначимо, що колектив та керівництво ліцею приділяє важливу роль у створенні атмосфери у школі, котра б сприяла навчанню та мотивувала учнів та вчителів під час їхнього перебування у закладі. Не менш важливою частиною є вдосконалення та розвиток навчально-матеріальної  бази та впровадженні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій які особливо показали свою важливість в умовах пандемії. 

Напрямком який ми виділимо і якому приділяють особливу увагу в закладі є

  • Створювати організаційні умови для забезпечення безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.

Оскільки, лише постійно вдосконалюючись педагоги можуть надавати освітні послуги найвищої якості, що відповідно впливатиме на успішність учнів та засвоєння ними ключових компетентностей.

 

*соціальна реклама

Підготував Тарас ДАВИДЮК